Beata Pruszkowska, założycielka Prywatnego Centrum Terapii Kręgosłupa w Wieliczce jest magistrem fizjoterapii, dyplomowanym terapeutą manualnym, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi na różne schorzenia kręgosłupa oraz stawów. Leczy bóle kręgosłupa, stawów, kończyn, bioder, dyskopatie, urazy, dolegliwości narządów wewnętrznych, zaburzenia czynności ruchu.

 

Ukończone szkolenia:

- SPORTS TAPING (Taping w Urazach Sportowych i Innych)

- Kurs masażu klasycznego „BIO-RELAKS”

- Funkcjonalna Osteopatia i Integracja – FOI

- Kurs koncepcji Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation

– Kurs PNF 1

- Terapia Kluczowych/ Korespondujących Stref Odruchowych wg dr. Marnitz’a

- Zajęcia rehabilitacyjne z dziećmi upośledzonymi umysłowo

- Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych

 

Współpraca dydaktyczna:

Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie – prowadzenie wykładów dla kierunków Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarstwo.